Qui chế hoạt động
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE VIECLAMQUANGNINH.VN
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Sàn giao việc làm vieclamquangninh.vn do Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Hình thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên Website là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Hình thẩm định và cho phép sử dụng dịch vụ do website vieclamquangninh.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia cung ứng dịch vụ trên vieclamquangninh.vn. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại vieclamquangninh.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyện dụng và tìm việc làm trực tuyến, không trái với quy định của pháp luật.
Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân là thành viên (hoặc không là thành viên đối với khách hàng chỉ đặt dịch vụ và không có nhu cầu đăng ký thành viên) trên vieclamquangninh.vn phải minh bạch và chính xác.
Dịch vụ được cung cấp giao dịch trên vieclamquangninh.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định. Hoạt động cung ứng dịch vụ qua vieclamquangninh.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Tất cả các nội dung trong Quy chế hoạt động này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào vieclamquangninh.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của vieclamquangninh.vn và theo quy định của pháp luật.
- Địa chỉ truy cập dành cho người mua, người sử dụng dịch vụ: vieclamquangninh.vn; tuyendungquangninh.com; tuyendungquangninh.com.vn; vieclamquangninh.com.vn; vieclamquangninh.net
- Địa chỉ truy cập dành cho người bán/nhà cung cấp dịch vụ/Đối tác..: vieclamquangninh.vn; tuyendungquangninh.com; tuyendungquangninh.com.vn; vieclamquangninh.com.vn; vieclamquangninh.net
 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo