TuyểnDụngQuảngNinh

Tuyển Giám Đốc Tỉnh khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

Tuyển Giám sát bán hàng khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

tuyển Thầu Sơn, thầu Xây dựng


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-10-30

Tuyển dụng Giám sát kinh doanh khu vực quảng ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

Tuyển Quản lý kinh doanh Sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-10-30

Tuyển giám đốc miền ngành sơn nước khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-29

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-29

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-26

TUYỂN 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH Ô TÔ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-26

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-26

Tuyển Nhân viên headhunting - MTD: NVTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-25

Tuyển giám đốc miền ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-19

Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-10-19

TUYỂN NHÀ PHÂN PHỐI HỢP TÁC KINH DOANH SƠN NƯỚC


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-13

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNg


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-13

TUYỂN GIÁM ĐỐC MIỀN NGHÀNH SƠN NƯỚC


Nơi làm việc: Bắc Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-13

Nội Thất Minh Long cần tuyển 1 nhân viên thiết kế nội thất & 2 nhân viên kinh doanh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-12

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-11

Tuyển dụng 10 vị trí tại Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-10-10

Tuyển nhân viên thị trường đi làm ngay


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-08

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐI LÀM NGAY


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 4 đến 5 triệu 2018-10-07

Tuyển nhân viên


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 5 đến 6 triệu 2018-10-06
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo