TuyểnDụngQuảngNinh

Tuyển Giám đốc siêu thị đồ gia dụng - Mã: CEO-STNT-VG


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-07

TUYỂN DỤNG NV KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TUẤN MINH LAND


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 3 đến 4 triệu 2018-11-03

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-11-02

Hợp tác kinh doanh sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 8 đến 9 triệu 2018-11-01

Nhân viên kinh doanh


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: 7 đến 8 triệu 2018-11-01

Tp.Đầu Tư


Nơi làm việc: TP Hạ Long
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-11-01

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm bán hàng KiotViet (Công ty CP Phần mềm CITIGO)


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-11-01

Tuyển dụng GIÁM SÁT NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH - QUẢNG NINH


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-11-01

Tuyển Giám Đốc Tỉnh khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

Tuyển Giám sát bán hàng khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

tuyển Thầu Sơn, thầu Xây dựng


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: 6 đến 7 triệu 2018-10-30

Tuyển dụng Giám sát kinh doanh khu vực quảng ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-30

Tuyển Quản lý kinh doanh Sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-10-30

Tuyển giám đốc miền ngành sơn nước khu vực Quảng Ninh


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-29

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-29

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-26

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-26

Tuyển Nhân viên headhunting - MTD: NVTD-GPO


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-25

Tuyển giám đốc miền ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám sát kinh doanh ngành sơn nước


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-24

Tuyển Giám đốc bán hàng Mỹ phẩm Châu Âu - Mã: GĐBH - MPHQ


Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-19

Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM


Nơi làm việc: Hà Nội
Mức lương: Trên 10 triệu 2018-10-19

TUYỂN NHÀ PHÂN PHỐI HỢP TÁC KINH DOANH SƠN NƯỚC


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-13

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNg


Nơi làm việc: Quảng Ninh
Mức lương: Thỏa thuận 2018-10-13
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo