Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, số điện thoại, thông tin người liên hệ, bảng mô tả công việc đối với nhà tuyển dụng và hồ sơ ứng viên đối với ứng viên. Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần ứng viên/ nhà tuyển dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ xác nhận khi ứng viên/nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho ứng viên/nhà tuyển dụng.

Các ứng viên/ nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Xem đầy đủ tại đây.

 
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo